برای مشاهده بهتر مطالب سایت از مرورگر فایر فاکس یا کروم استفاده کنید.

برگزاری سلسله نشست های علمی آشنایی با منابع حدیثی اهل سنت - موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی

سلسله نشست های علمی آشنایی با متون و منابع حدیثی اهل سنت (بررسی صحیح بخاری) توسط موسسه تخصصی مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

این نشست روز سه شنبه 93/2/16 بعد از نماز عشاء در محل نمازخانه مدرسه فیضیه برگزار خواهد شد.