برای مشاهده بهتر مطالب سایت از مرورگر فایر فاکس یا کروم استفاده کنید.

موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی - موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی

آدرس:
قم: 45 متری صدوق -بلوار شهید محمود اخلاقی - پلاک 65
تلفن:
32935011-025
فکس:
32935073-025
قسمتهای ضروری*