• پنجشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
  • الخميس، 7 ذو القعدة 1442
  • Thursday, 17 June 2021

واحد تدوین متون

پس از نياز سنجي جامعه هدف، واحد تدوین متون معاونت پژوهش به آماده سازي موضعات زير اهتمام مي ورزد.

  • توليد متون آموزشي «درسنامه و جزوات»؛
  • توليد متون غير آموزشي «كتاب هاي سفارشي»؛
  • ترجمه كتاب هاي «عربي، اردو و ….» با موضوع مذاهبي؛
  • توليد و ارزيابي مقالات همايش­هاي كشوري زير مجموعه دفاتر استاني دبيرخانه؛
  • ترجمه مقالات همايش­هاي كشوري زير مجموعه دفاتر استاني دبيرخانه به زبان­هاي«عربي، اردو و ….»؛
  • ارزيابي متون درسي «درسنامه­هاي شيعي»؛
  • ارزیابی متون درسي «مدارس ديني اهل تسنن»؛
  • ارزیابی متون حمايتي «ارسالي از دبيرخانه و دفاتر استاني»؛.