• شنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۰
  • السبت، 18 جماد ثاني 1443
  • Saturday, 22 January 2022

واحد خدمات پژوهشی

این واحد جهت انجام امور علمی سفارش شده از دیگر معاونت ها تشکیل گردیده که اموری همچون تهیه درسنامه ها، جزوات، تهیه کتب مورد نیاز،تهیه مقالات، پشتیبانی سایت،معرفی کتاب، پاسخ به پرسشها و… را به عهده دارد.