• شنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۰
  • السبت، 18 جماد ثاني 1443
  • Saturday, 22 January 2022

واحد نشریه

فصلنامه علمی تخصصی صراط با موضوعات مذاهبی هر فصل یک بار منتشر می شود این نشریه به منظور تقویت بنیه علمی دانش پژوهان و با قلم اساتید و دانش پژوهان موسسه و همچنین استفاده از دیگر محققین شیعه و اهل سنت تهیه و منتشر می شود تا کنون 22 شماره از این فصلنامه منتشر گردیده است.