• جمعه، ۱۰ تیر ۱۴۰۱
  • الجمعة، 1 ذو الحجة 1443
  • Friday, 1 July 2022

واحد نشریه

فصلنامه علمی تخصصی صراط با موضوعات مذاهبی هر فصل یک بار منتشر می شود این نشریه به منظور تقویت بنیه علمی دانش پژوهان و با قلم اساتید و دانش پژوهان موسسه و همچنین استفاده از دیگر محققین شیعه و اهل سنت تهیه و منتشر می شود تا کنون 22 شماره از این فصلنامه منتشر گردیده است.