• جمعه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
  • الجمعة، 18 شوال 1443
  • Friday, 20 May 2022

پاسخگویی به مراجعات

یکی از بخش‌های مهم معاونت فرهنگی، واحد پاسخگویی به مراجعان و راهنمایی آنان به معاونت‌ها و مسئولین مربوطه به‌حسب نیاز مراجعه‌کنندگان است.