• جمعه، ۱۰ تیر ۱۴۰۱
  • الجمعة، 1 ذو الحجة 1443
  • Friday, 1 July 2022

مجموعه مقالات کمیسیون فقهی، کلامی و اجتماعی سال 1389

نام کتاب: مجموعه مقالات کمیسیون فقهی، کلامی و اجتماعی سال 1389 نویسنده :پژوهشگران موسسه مذاهب اسلامی ناشر: موسسه آموزشی، پژوهشی مذاهب اسلامی(آثار نفیس) تاریخ چاپ: اول،سال چاپ: زمستان 1391.ش؛تعداد صفحات: 744 صفحه. محتوای کتاب این کتاب از یک پیشگفتار و فهرست کمیسیون کلامی و اجتماعی تشکیل شده است. در فهرست کمیسیون فقهی تماماً به مبحث طلاق اشاره می کند از جمله موضوعات می‌توان به این موارد اشاره نمود ۱ – الاستشهاد فی الطلاق 2-  طلاق از دیدگاه مذاهب اسلامی؛ بررسی فقهی طلاق از نظر فریقین؛ قانون اساسی طلاق؛ حکم شهادت در طلاق؛ واکاوی طلاق اکراهی از دیدگاه اهل سنت و ...

ره آورد گفتمان از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

نام کتاب: ره آورد گفتمان از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹ نویسنده: معاونت پژوهش نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان ناشر: انتشارات موسسه آموزشی، پژوهشی مذاهب اسلامی (آثار نفیس) تاریخ چاپ: اول ؛ سال چاپ:زمستان 1390.ش؛ تعداد صفحات: 272صفحه محتوای کتاب در این کتاب به نتایج گفتمان ها از سال 1371 تا 1389پرداخته شده است. نتایج کمیسیون همایش فصل سال ۱۳۷۱ درباره شیوه صحیح برخورد با پیروان مذاهب اسلامی با یکدیگر؛ صیانت قرآن از تحریف؛توحید و شرک؛ بررسی شیوه های مقابل استکبار درباره اسلام گرایی در جهان؛ نتایج کمیسیون همایش وحدت سال ۱۳۷۲ عبارتند از ایمان ...

مجموعه مقالات کمیسیون اجتماعی سال ۱۳۸۷

مجموعه مقالات کمیسیون اجتماعی سال ۱۳۸۷ نویسنده: پژوهشگران موسسه مذاهب اسلامی ناشر: انتشارات موسسه آموزش پژوهشی مذاهب اسلامی (آثارنفیس) تاریخ چاپ: اول، سال چاپ:پاییز 1389.ش؛تعداد صفحات: 440صفحه محتوای کتاب کتاب حاضر مجموعه مقالات کمیسیون اجتماعی در همایش سال ۱۳۸۷ با موضوع نوآوری در تمدن اسلامی توسط علمای شیعه و سنی تدوین شده است که برگرفته از این موضوعات می باشد. تحول و نوآوری در تمدن اسلامی؛ کاربرد شکافی علل رشد و انحطاط تمدن اسلامی؛ تمدن اسلامی ؛ راه‌های وصول به تمدن اسلامی و نقش نوآوری در آن ؛ نوآوری و تمدن اسلامی تعریف راه‌های وصول، موانع؛ بررسی تاثیر تاریخ تمدن ...

مجموعه مقالات کمیسیون کلامی و حدیثی سال 1387

نام کتاب: مجموعه مقالات کمیسیون کلامی و حدیثی سال 1387 نویسنده: پژوهشگران مؤسسه مذاهب اسلامی. ناشر: انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی تاریخ چاپ: اول، سال چاپ پاییز 1389.ش؛ تعداد صفحات: 624 صفحه. محتوای کتاب مجموعه ای که پیش رو دارید مقالاتی است که توسط اندیشمندان شیعه و سنی در کمیسیون های کلامی با موضوع (حیات برزخی) و کمیسیون حدیثی با موضوع (جرح و تعدیل حدیث) نگاشته شده است.از جمله اساتیدی که در این دو موضوع مطلب ارائه نمودند عبارتند از حسین منزوی، رحیم بخش ،عبدالحسن در تراش، محمد علی ابراهیمی، محمد اسفندفر، احمد حسین فلاحی، محمدرضا قاسمی، هاشم زهی، ...

مذاهب در آیینه گفتمان (مجموعه مقالات همایش علمی و تحقیقی سال ۱۳۸۲)

نام کتاب: مذاهب در آیینه گفتمان (مجموعه مقالات همایش علمی و تحقیقی ۱۳۸۲) نویسنده: جمعی از نویسندگان ناشر: موسسه آموزشی، پژوهشی مذاهب اسلامی (نشر گلستان معرفت) تاریخ چاپ:اول؛ سال چاپ:زمستان 1386.ش؛ تعداد صفحات: 670صفحه محتوای کتاب در این کتاب به ۳ کمیسیون کلامی، حدیثی و اجتماعی اشاره می کند در کمیسیون کلامی به مبحث وحی و موضوعات پیرامون آن اشاره می کند از جمله موضوعات می‌توان به این موارد اشاره نمود.حقیقت و گونه های وحی؛تجربه دینی؛ ماهیت و اقسام وحی در قرآن و روایات؛ نگاه به وحی دینی؛ ماهیت وحی از نظر عالمان دینی و از دیدگاه مذاهب اسلامی. در ...

مجموعه مقالات همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در مورد کمیسیون اجتماعی

نام کتاب: مجموعه مقالات همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در مورد کمیسیون اجتماعی نویسنده: پژوهشگران موسسه مذاهب اسلامی نویسنده: پژوهشگران موسسه مذاهب اسلامی(آثار نفیس) تاریخ چاپ : اول،زمستان1388.ش؛ تعداد صفحات: 712صفحه محتوای کتاب در مورد کمیسیون اجتماعی در این کتاب به این موضوعات اشاره شده است: 1- ریشه های دین گریزی.2- ضرورت کنترل جمعیت.3- عوامل دین گریزی جوانان ۴ -تنظیم خانواده از دیدگاه دین. 5- مروری بر آراء جمعیت‌شناسی؛ 6- تعاملی بر دینداری و دین گریزی جوانان 7- دین گریزی و انحراف فرزندان و شیوه‌های مقابله با آن؛ 8-  سقط جنین؛ 9- عوامل موثر بر طلاق؛ ...

مجموعه مقالات کمیسیون کلامی سال 1384_85

نام کتاب: مجموعه مقالات کمیسیون کلامی سال 1384_85 نویسنده: جمعی از پژوهشگران موسسه مذاهب اسلامی ناشر: موسسه آموزشی، پژوهشی مذاهب اسلامی (آثار نفیس) تاریخ چاپ: اول،سال چاپ:زمستان1387 .ش، تعداد صفحات: 1000صفحه محتوای کتاب مجموعه مقالات کمیسیون  کلامی سال 1384 در این همایش عبارتند از: جایگاه والای اهل بیت(ع) از دیدگاه علمای اهل سنت  گفتاری درباره اهل بیت(ع)؛ ویژگی‌ها و خصوصیات اهل بیت(ع)؛ اهل بیت(ع) در قرآن و حدیث؛ اهل بیت را بشناسید؛ عصمت و اهل بیت (ع)؛ جایگاه اهل بیت (ع)در میان اهل سنت. مجموعه مقالات کمیسیون  کلامی سال ۱۳۸۵ عبارتند از فضیلت اهل بیت(ع)؛ وظایف امت اسلامی نسبت به ...

گفتمان مذهبی آشنایی با دیدگاه مذاهب اسلامی ۲۰ سال(۱۳۸۱)

نام کتاب: گفتمان مذهبی آشنایی با دیدگاه مذاهب اسلامی ۲۰ (سال ۱۳۸۱) نویسنده: مؤسسه آموزشی – پژوهشی مذاهب اسلامی ناشر: انتشارات موسسه آموزش ،پژوهشی مذاهب اسلامی تاریخ چاپ:اول؛سال چاپ: زمستان 1384.ش؛تعداد صفحات: 558 صفحه محتوای کتاب این کتاب در سه کمیسیون کلامی، رجالی و اجتماعی تدوین شده است. موضوعات مباحث کلامی درباره عدل  و مبحث شرور می باشد. مانند مبحث شرور؛ جایگاه عدل در عقاید اسلامی؛عدل در نگرش اهل سنت و مبانی اشعری آن؛ اقسام عدالت؛ تفاوت عدالت و مساوات ؛ عدل الهی و حسن و قبح عقلی ؛ عدل الهی و جایگاه آن . در کمیسیون رجالی درباره مبحث ...

هم­گرایی مذهبی (مجموعه مقالات همایش علمی-تحقیقی وحدت 1376)

نام کتاب: هم­گرایی مذهبی (مجموعه مقالات همایش علمی-تحقیقی وحدت 1376) نویسنده: مؤسسه مذاهب اسلامی ناشر: انتشارات موسسه آموزشی، پژوهشی مذاهب اسلامی تاریخ چاپ: اول، سال چاپ: پاییز 1383.ش؛ تعداد صفحات: 544 صفحه. محتوای کتاب این کتاب دارای سه کمیسیون کلامی، فقهی و جوانان می باشد. درکمیسیون کلامی موضوع مباحث درباره پیدایش مذاهب اسلامی می‌باشداز جمله نویسندگان این موضوع حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی؛ حجت الاسلام جمالی؛ حجت الاسلام مصطفی محامی؛ مولوی علی دهواری ؛آقا علی بردبار جهان تیغ؛ مولوی تاج محمد جمشیدزهی؛ مولوی مرادبخش خداشناس؛ مولوی خدارحم رودینی؛ مولوی عبدالصمد ساداتی؛ مولوی محمد عمر سربازی و مولوی محمد عیسی ...

هم اندیشی مذاهب اسلامی (مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی-تحقیقی مذاهب اسلامی) فجر

نام کتاب: هم اندیشی مذاهب اسلامی (مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی-تحقیقی مذاهب اسلامی) فجر 1375 نویسنده: مؤسسه مذاهب اسلامی ناشر: انتشارات موسسه آموزشی، پژوهشی مذاهب اسلامی تاریخ چاپ:اول،سال چاپ: 1381.ش؛تعداد صفحات: 511 صفحه. محتوای کتاب موضوع مقالاتی در این کتاب در سه کمیسیون کلامی،حدیثی و اجتماعی است. مطالب کمیسیون کلامی عبارتند از: عصمت انبیا، شبهات کلامی، بررسی شبهات پیرامون پیامبر (ص). در کمیسیون حدیثی این موضوعات مطرح شده است نگاهی به رخداد جعل حدیث؛ راه های دستیابی به سنت پیامبر؛ حدیث شناسی چیست؟؛ تعریف سنت جعل حدیث؛ راههای دسترسی به سنت پیامبر(ص) آیات اهل بیت و صحابه؛ بازشناسی سنت. در ...