• سه شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
  • الثلاثاء، 11 محرم 1444
  • Tuesday, 9 August 2022

پرسش: حديث عشره مبشره از نظر سند چگونه است؟

“پاسخ : 1. با اينكه اين روايت در ميان اهل‏سنّت معروف است و در كتاب‏هاي مختلف از طرق گوناگون نقل شده، ولي در مهم‏ترين كتب حديثي اهل‏سنّت يعني در كتاب‏هاي صحيح بخاري و صحيح مسلم نقل نشده است. اين موضوع در ذهن ايجاد سؤال می ‏كند و اين احتمال را در ذهن به وجود می ‏آورد كه مؤلفين آنها، اعتمادي به اين حديث نداشته وگرنه اين حديث را در ضمن مناقب يكي از آن ده نفر نقل می ‏نمودند. با اينكه احاديثي را در فضيلت بعضي از آنان نقل كرده‏اند، كه اهميتش بسيار كمتر از بشارت به بهشت است، كه ...