• سه شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
  • الثلاثاء، 24 ذو الحجة 1442
  • Tuesday, 3 August 2021

پرسش : آيا بين آيه «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة» (سوره نساء، آيه 3) و آيه «ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلاتميلوا كان الميل فتذروها كالممعلقة» تعارض نيست؟

“پاسخ : در آيه نخست پس از آنكه اجازه ازدواجهاى متعدد را می ‏دهد می ‏فرمايد اگر ترسى از اجراى عدالت داريد، به يك همسر بسنده كنيد. بنابراين معلوم می ‏شود، امكان اجراى عدالت وجود دارد،[1] به جهت ناتوانى شخصى، نمی ‏تواند عدالت را بين همسران برقرار كند. و در آيه ديگر نفى می ‏كند توان اجراى عدالت بين زنان را با عبارت لن تستطيعوا. خلاصه مفهوم آيه نخست با منطوق آيه دوم در تعارض هستند. اگر مردان توان اجراى عدالت را ندارند چرا آيه نخست اجازه ازدواج هاى متعدد را به مردان داده است. و در آيه ديگرى می ...