• سه شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
  • الثلاثاء، 24 ذو الحجة 1442
  • Tuesday, 3 August 2021

پرسش: چرا با بهائيت مانند اديان ديگر و اقليتهاى مذهبى رفتار نمى شود و دليل عداوت و مخالفت حكومت اسلامى ايران با اين اقليت دينى چيست؟

“پاسخ : استعمارگران براى استيلا بر كشورهاى اسلامی و دست يابى به منابع ثروت آنان، از هر نوع توطئه و دسيسه ‏اى استفاده كردند؛ بعضى از افراد خود فروخته يا جاسوس را به عنوان پيامبر و امام به ميان مسلمانان فرستادند تا با ابداع دين جديد، عقايد مسلمانان را متزلزل نمايند. آنان در ايران نيز فرقه‏ هايى مانند بابيه و بهائيه را به وجود آوردند. در همين راستا، كارگزاران استعمار، سه نفر را مأمور دين سازى نمودند: ميرزا على محمد باب ادعاى پيامبرى کرد و پيروان او به نام بابى‏ ها معروف شدند؛ حسينعلى مازندرانى كه اتباع او به نام ...