• سه شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۰
  • الثلاثاء، 19 ربيع أول 1443
  • Tuesday, 26 October 2021

پرسش: آيا حفظ حجاب براى زنان كهنسال نيز واجب است؟

“پاسخ : يكى از حكمت‏هاى حجاب جلوگيرى از ترويج بى‏ عفتى و فساد و فحشايى است كه در پى نگاه هوس‏ آلود مردان به بدن زنان بيگانه صورت می ‏گيرد. از آن جا كه زنان سالخورده جاذبه جنسى خود را از دست داده ‏اند، ديگر ضرورتى براى پوشش آنان وجود ندارد. البته اين بدان معنا نيست كه اصلا پوششى در برنداشته باشند و مجاز باشند خود را زينت و آرايش كنند، بلكه ملزم به استفاده از پوششى به عنوان حجاب نيستند. قرآن مجيد، در سوره نور، آيه 60، در اين‏ باره می ‏فرمايد: «وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النَّساءِ اللاتِى لا يَرْجُونَ ...

پرسش: نظر امام على عليه السلام را در مورد سه طلاق در مجلس واحد بيان كنيد.

“پاسخ : پيش از پاسخ به اين پرسش ذكر اين مقدمه الزامی است كه نزد علماى اهل سنت طلاق – طلاق ثلاث – در يك مجلس صحيح است و حكم آن مطابق حكم سه طلاق به صورت جداگانه و مستقل است اگر چه از روى عصيان و نافرمانى باشد. [1] جزايرى در گزارش ديدگاه علماى اهل سنت در مورد سه طلاق در مجلس واحد می ‏نويسد: «هنگامی كه مردى در يك مجلس زنش را سه طلاقه نمايد و بگويد: انت طالق ثلاثاً، اين طلاق طبق نظر بيشتر علما صحيح است و واجب می ‏شود ولى برخى از مجتهدان مانند طاووس، ...

پرسش: در هنگام تكبيرة الاحرام دستها تا كجا بالا برده مى شود؟

“پاسخ : همه فقها (اهل تشيع و تسنن) بلند كردن دست‏ها به هنگام تكبيرة الاحرام را مستحب و سنت می ‏دانند. اما درباره كيفيت بلند كردن دست‏ها اختلاف نظر وجود دارد. امام خمينى‏ رحمه الله می ‏فرمايد: «موقع گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى بين نماز، مستحب است دست‏ها را تا مقابل گوش بالا ببرد.» يكى ديگر از فقها گويد: «دست‏ها را تا مقابل گوش‏ها يا مقابل صورت، يا گونه‏ ها، يا مقابل پايين گردن بالا ببرد و نبايد دست‏ها را از مقابل گوش ها و سر، بالاتر ببرد.» [1] نزد فقهاى اهل سنت نيز بلند كردن دستها هنگام تكبيرةالاحرام ...

پرسش: مال حلال مخلوط به حرام چه حكمى دارد؟ مثلا آبگوشتى كه گوشت آن حرام باشد.

“پاسخ : اين مسأله داراى فرض ‏هاى متعددى است كه ابتدا به دو صورت تقسيم می ‏شود: صورت اول: مال حلال مخلوط به حرام به گونه‏ اى باشد كه بتوان حرام را از حلال جدا كرد و از هم تفكيك نمود. در اين صورت مقدار حرام را بايد جدا كرده و اگر مالك آن معلوم است به او برگرداند؛ و اگر مالكش معلوم نيست، بايد آن را – با رعايت شرايط – از طرف وى صدقه داد. صورت دوم: اگر مال حلال مخلوط به حرام قابل تفكيك نباشد مانند مثالى كه در پرسش آمده است, در اين صورت فرض ‏هايى ...

پرسش: مهدور الدم بر چه كسانى اطلاق می شود؟

“پاسخ : مهدور الدم كسى است كه ريختن خون وى واجب يا مباح است و بر كشنده, هيچگونه گناه و ضمان و خسارت و كيفرى متوجه نمی ‏شود. اما اين که چه کسانی مهدور الدم هستند بايد گفت: 1- ساحر (جادوگر)؛ ابوعمر گويد: گروهى از فقهاى شهرها گفته ‏اند كه ساحر بايد كشته شود. اما گروهى چون شافعى و داود گفته ‏اند كه اگر ساحر اعتراف كند كه با سحر او, مسحور, مرده است، ساحر را بايد كشت و الا نه. مالك گويد: ساحر، كافر است و از رهگذر سحرش كشته می ‏شود، و از او نمی ‏خواهند كه توبه ...

پرسش: حكم نماز كسى كه روبرويش چيزى است چيست؟

پاسخ : نماز خواندن در مقابل انسان، مقابل درب كه باز باشد، مقابل آتش و چراغ و چاه و چاله ‏اى كه محل بول باشد و روبروى عكس و مجسمه چيزى كه روح دارد مگر آنكه روى آن پرده بكشند مكروه است و هر گاه انسان در جايى نماز می ‏خواند كه مردم از جلوى او عبور می ‏كنند مستحب است جلوى خود چيزى بگذارد و اگر چوب يا ريسمانى هم باشد كافى است. [1] حنفيه، حنابله و مالكيه, نماز در حالى كه آتش در مقابل باشد را مكروه می ‏دانند. حنفيه و حنابله معتقدند روبروى چيزى كه صورت حيوان ...

پرسش: حكم نماز كسى كه روبرويش چيزى است چيست؟

پاسخ: نماز خواندن در مقابل انسان، مقابل درب كه باز باشد، مقابل آتش و چراغ و چاه و چاله ‏اى كه محل بول باشد و روبروى عكس و مجسمه چيزى كه روح دارد مگر آنكه روى آن پرده بكشند مكروه است و هر گاه انسان در جايى نماز می ‏ خواند كه مردم از جلوى او عبور می ‏كنند مستحب است جلوى خود چيزى بگذارد و اگر چوب يا ريسمانى هم باشد كافى است. [1] حنفيه، حنابله و مالكيه, نماز در حالى كه آتش در مقابل باشد را مكروه می ‏دانند. حنفيه و حنابله معتقدند روبروى چيزى كه صورت حيوان ...

پرسش: اگر برادر و خواهر با هم نماز بخوانند گناه است؟

پاسخ: بودن مرد و زن نامحرم در اتاقى كه كسى نيست و كسى هم نمى ‏تواند وارد شود چنانچه احتمال بدهند كه در معصيت واقع می شوند حرام است و احتياط واجب آن است كه در آنجا نماز نخوانند. بنابراين نماز خواندن برادر و خواهر در يك مكان اشكال ندارد. مساوى بودن زن و مرد در حال نماز و جلو بودن زن از مرد مكروه است [1] و اگر بين زن و مرد پرده باشد يا بين آنان حداقل پنج متر فاصله باشد چنانچه زن برابر يا جلوتر از مرد باشد نماز هر دو صحيح است و كراهت هم برطرف ...

پرسش: اگر كسى نماز سنت و فرض خود را انجام داده بود و عده اى اعلام كردند كه نماز جماعت برقرار است آيا می تواند دوباره نمازش را بخواند؟

“پاسخ : فرق اسلامی در مورد اين مسئله اختلاف نظر دارند، كه نظر برخى از آنها را در اين جا ذكر می ‏كنيم: 1- نظر شيعه: به اعتقاد شيعه به جماعت خواندن نماز سنت و مستحب جايز نيست و خواندن نماز مستحب به جماعت بدعت است. اما در خصوص نماز واجب حكم مسئله چنين است: «وقتى كه جماعت بر پا می ‏شود مستحب است كسى كه نمازش را فرادى خوانده است دوباره با جماعت بخواند و اگر بعد بفهمد نماز اولش باطل بوده، نماز دوم او كافى است».[1] 2- نظر حنفى‏ ها: آنها می ‏گويند: اگر نماز را فرادى بخواند ...

پرسش: چرا سينه زدن براى اهل سنت گناه است؟

“پاسخ : سينه زدن يكى از شيوه‏ هاى عزادارى و ابراز هم دردى با صاحب عزا است. اما سينه زدن براى امام حسين‏ عليه السلام علاوه بر اين نكته به معناى اعلام آمادگى براى ادامه دادن راه شهيدان كربلا و طرفدارى از آنها و در واقع تعظيم و بزرگداشت شعائر الهى است كه همانا بزرگداشت شعائر الهى از دستورات مورد تأكيد دين اسلام است. خداوند متعال می ‏فرمايد: «و من يعظّم شعائر اللَّه فإنّها من تقوى القلوب؛[1] هر كس شعائر دين خدا را بزرگ و محترم شمارد {خوشا بر او كه} اين صفت دلهاى باتقوا است». برخى از علماى شيعه ...