• یکشنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
  • الأحد، 19 ذو الحجة 1441
  • Sunday, 9 August 2020

سؤال: مراد از «عدة من اصحابنا» در آغاز اسناد برخی از روایت «کلینی« در کتاب «الکافی» چیست؟

سؤال: مراد از «عدة من اصحابنا» در آغاز اسناد برخی از روایت «کلینی« در کتاب «الکافی» چیست؟

جواب: منظور از «عدة من اصحابنا» در آغاز اسناد برخی از روایات کتاب کافی، تعدادی از مشایخ کلینی اند که وی به جهت اختصار، به نام آنها تصریح نکرده؛ زیرا اغلب آنان را افرادی شناخته شده تشکیل می دهند که در کتب رجالی شرح حال آنان آمده و از آنجا که در هر یک از عده های معلوم حداقل دو نفر راوی موثق وجود دارد چنین تعابیری خللی به اسناد این روایات وارد نمی سازد.

این عده ها بنابر نقل علامه در کتاب «خلاصة الاقوال» به نقل از مرحوم کلینی اینچنین است:

الف) عده ای که در کافی از « أحمد بن عيسى الأشعري» روایت می کنند عبارتند از:

1. أبو جعفر محمّد بن يحيى العطّار القميّ.

2. عليّ بن موسى بن جعفر الكمندانيّ.

3. أبو سليمان داود بن كورة القميّ.

4. أبو عليّ أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعريّ القميّ، المتوفّى سنة 306 ه.

5. أبو الحسن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ.

ب) عده ای که از«أحمد بن محمد بن خالد البرقي» روایت می کنند عبارتند از:

1. أبو الحسن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ.

2. محمّد بن عبد اللّه بن أذينة.

3. أحمد بن عبد اللّه بن أميّة.

4. عليّ بن الحسين السعدآبادي.

ج) عده ای که از «سهل بن زياد الآدمي» روایت می کنند عبارتند از:

1. «أبو الحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازيّ»، معروف به «بعلّان الكلينيّ».

2. «أبو الحسين محمّد بن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ الكوفيّ»، ساكن ری.

3. «محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار القمّيّ»،[1] وفات یافته بسال (290هـ)،

4. محمّد بن عقيل الكليني.[2]

بقیه ی عده های کتاب که از غیر این سه نفر نقل می کنند مجهول به شمار می روند که مصادیق آنان در هیچ یک از منابع حدیثی و رجالی موجود، مشخص نگردیده است؛ لذا چنین مواردی موجب ارسال سند می گردد.

[1] . مولى عيسى بن موسى بن جعفر الأعرج.

[2] . خلاصة الاقوال؛ الحلی، الحسن بن یوسف المطهر الاسدی(متوفی:726)، ص430:«الفائدة الثالثة قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في اخبار كثيرة عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، قال : والمراد بقولي عدة من أصحابنا : محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكمنداني وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم . وقال : كلما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، فهم علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله ابن أذينة وأحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن الحسن . قال : وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، فهم علي بن محمد بن علان ومحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الكليني».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code